Przewodniczący - p. Kinga Rak

Zastępca - p. Agnieszka Wajda

Sekretarz - p. Paweł Rak
 
Skarbnik - p. Arkadiusz Wołowiec
 
numer konta Rady Rodziców:
43 1240 2614 1111 0010 9439 8628