Czas uleczyć miłością Na uroczystym apelu uczniowie klasy VIII przybliżyli sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to okazja do poznania życiorysu beatyfikowanego w tym roku kardynała oraz uczczenia jego pamięci. Wszyscy zapamiętali słowa patrona roku 2021 ,, Czas to pieniądz, ja mówię czas to miłość" (zdjęcie).