Czas rekolekcji w kl. 0-III. Z pierwszego dnia Katechez Wielkopostnych on line z ks. Michałem Liputem zapamiętaliśmy, że Jezus jest naszym DOBRYM PASTARZEM, który zawsze nas mocno trzyma i nas kocha. W drugi dzień dziękowaliśmy naszym Kochanym Rodzicom za ich trud wychowania i za to, że tak pięknie uczą nas żyć z Chrystusem. A w trzeci dzień zapamiętaliśmy, że ma być piękni jak róża, pachnieć jak ona dobrymi uczynkami i dobrym słowem i żyć zgodnie ze słowem bożym oraz stawać się coraz piękniejszym, zmieniać się i realizować swoje wielkopostne postanowienia (zdjęcia).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiSvKEmJ1NxaahGHXgO1haZZ-f9jWUyyz