Krzysztof Kamil Baczyński - poeta Pokolenia Kolumbów

 

W związku z 100. rocznicą urodzin K.K. Baczyńskiego oraz ogłoszeniem 2021 rokiem poety zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym.

  1. Cele konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i patriotycznej młodego człowieka, poszerzenie wiedzy historyczno-biograficznej, kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i wytworów ją opisujących, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, literackich oraz skłonienie do zgłębiania biografii Baczyńskiego. Pobudzenie kreatywności uczniów – kształtowanie umiejętności wykorzystywania motywów literackich i przełożenia ich na interpretację plastyczną w twórczości artystycznej.

 

  1. Zadania konkursowe (jedno do wyboru):
  2. Ilustracja do dowolnie wybranego utworu poety – technika dowolna, format min. A4.
  3. Biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – plakat, gazetka, portret, lapbook, prezentacja.

 

III. Termin składania prac do 15.02.2021. Pracę należy złożyć w sekretariacie w szkole (podpisane imię, nazwisko, klasa).

Na zwycięzców i uczestników czekają nagrody.