Cele konkursu:

 • Wyrażenie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 • Doskonalenie zdolności manualnych.
 • Zaprezentowanie siebie i swojej pracy w społeczności szkolnej.
 • Wdrażanie do samodzielności.

Regulamin:
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III SP.
2. Uczniowie wykonują prace samodzielnie, dowolną techniką, płaskie bądź

     przestrzenne, przedstawiające choinkę wykonaną z papieru lub namalowaną

     kredkami lub farbami albo wyklejoną kolorowym papierem lub bibułą na kartce papieru.

     Ozdoby choinkowe mogą być wykonane z innego materiału niż papier.
3. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa.

 1. Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę.
  5. Podczas nauczania zdalnego zdjęcia gotowych prac proszę przesyłać przez Teams

    do zespołu Świetlica szkolna do dnia 17.01.2021. Prace będą prezentowane na  

    stronie internetowej szkoły. Po powrocie do szkoły proszę dostarczyć prace do  

    świetlicy szkolnej. Ostateczny termin składania prac w szkole po powrocie to

    21.01.2021 r.

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Zwycięzców konkursu wskaże Komisja Konkursowa, która będzie kierowała się

    następującymi kryteriami:

 • estetyką wykonania,
 • zgodnością z tematem,
 • oryginalnością pomysłu,
 • walorami artystycznymi,
 • samodzielnością wykonania.
 1. Konkursowi będzie towarzyszyć wystawa prac na korytarzu szkolnym

      po powrocie do szkoły.

 1. Laureatom zostaną wręczone dyplomy oraz drobne nagrody.

Organizator konkursu: s. Dorota Urban – nauczyciel świetlicy