11 listopada 1918 r. po 123 latach

zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

 

 

W tym roku szkolnym nie mogła odbyć się uroczysta akademia z tej okazji, ale uczniowie upamiętnili ten dzień biorąc udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. 10 listopada uczniowie na lekcjach zdalnych odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” i wysłuchali krótkiej historii o tym dlaczego przez 123 lata Polska była w niewoli  i jakie wydarzenia sprawiły, że odzyskała upragnioną wolność.

Trochę historii…

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

 

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu.

 

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Patriotyzm to miłość do własnej ojczyzny, którą możemy okazywać w różny sposób między innymi obchodząc święta narodowe. W tym trudnym czasie możemy w naszych domach, w gronie rodzinnym upamiętnić to ważne dla wszystkich Polaków święto, możemy wywiesić flagę, porozmawiać z rodziną o znaczeniu tego święta. Te wspomnienia wprowadzą Nas w atmosferę wydarzeń minionych lat. Pamiętajmy o tym jak  bardzo ważne jest poznawanie historii swojej Ojczyzny i okazywanie szacunku do naszych przodków, którzy walczyli za swój kraj „Gdyby nie oni, wszystko potoczyłoby się inaczej. Gdyby nie oni, to nie żylibyśmy w wolnej, niepodległej Polsce! „.

 

Święto Niepodległości sprawia, że wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.