29 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania skład samorządu w roku szkolnym 2020/2021 wygląda następująco:

PRZEWODNICZĄCY:  Oliwia Cyzio (kl. 8)

ZASTĘPCA: Malwina Chmiel

SKARBNIK: Julia Wiącek

 

Gratulujemy Uczennicom klasy 8 i życzymy owocnej pracy

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Renata Masłowska