We czwartek 7 listopada gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Wątrobę, który w tych dniach odbywał wizytację na terenie parafii św. Maksymiliana Kolbego w Rzeszowie. W tym dniu uczniowie zaprezentowali Księdzu Biskupowi program artystyczny pt. Szkoła jak każda, po którym bp Jan Wątroba skierował do zgromadzonych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły kilka słów pokrzepienia w codziennej pracy, wskazał na trud i oddanie w pracy wszystkich nauczycieli i wychowawców, ale także motywował wszystkich uczniów do czerpania pełną garścią z wiedzy i możliwości jakie daje im każdego dnia szkoła. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem kilku piosenek religijnych, w tym papieskiej Barki.