Zajęcia z zakresu ekologii prowadzone były dla uczniów kl. II przez Pana Mirosława Ruszałę z Urzędu Marszałkowskiego (zdjęcia).