22 maja 1997 roku Klub Gaja, dzięki dwuletniej kampanii, doprowadził do uchwalenia przez Sejm RP Ustawy o ochronie zwierząt, w której czytamy w art. 1, ust. 1: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. Święto zostało ustanowione właśnie na pamiątkę wprowadzenia aktu prawnego w życie.

Ustawa o Ochronie Zwierząt była pierwszym takim aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz wolno żyjącymi. Przyjęcie ustawy poprzedziła największa w Polsce kampania na rzecz praw zwierząt. Pod rezolucją w sprawie przyjęcia aktu (w 1997 r.) Klub Gaja zebrał 600 tys. podpisów.

W roku 2011 ustawa ta została znowelizowana, a szczególne zmiany dotyczyły zwiększenia kar za okrutne obchodzenie się ze zwierzętami oraz zabronienia trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób zadający im ból i znacznie ograniczający ruchy dłużej niż 12 godzin w ciągu całego dnia.

Ustawa wyznacza kierunki działania względem zwierząt , ustala co można, a co jest zabronione, systematyzuje miejsce zwierząt w ludzkim świecie.

 

 

Nasze obowiązki, to między innymi:

 • Powiadomienie schroniska, straży gminnej lub Policji o napotkaniu porzuconego psa lub kota
 • Uwzględnianie potrzeb zwierząt, zapewnienie im warunków życia dostosowanych do wymagań gatunku, rasy, płci i wieku
 • Zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgnowanie zwierzęcia, które posiadamy
 • Zapewnienie mu odpowiedniego pomieszczenia, z dostępem światła, chroniącego przed warunkami atmosferycznymi
 • Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Prowadzenie hodowli i chowu zwierząt zgodnie z zasadami dobrostanu, nie powodując u nich urazów i uszkodzeń ciała

 

Czego robić nie możemy:

 • Zadawać, ale także dopuszczać do zadawania bólu lub cierpień, w tym okaleczać i bić- znęcać się
 • Przycinać psom uszu i ogona
 • Utrzymywać zwierząt domowych na uwięzi stale, przez ponad 12 godzin na dobę
 • Głodzić, nie dawać wody
 • Zabijać
 • Porzucać zwierząt
 • Organizować walk zwierząt

 

Zwierzęta jako istoty żywe i zdolne odczuwać cierpienie powinny być traktowane tak, aby tego cierpienia nie odczuwały. Pamiętajmy o tym każdego dnia.

 

Zwierzęta są bowiem nieodzownym elementem przestrzeni, w której przyszło nam żyć. Szacunek i zrozumienie, wyrozumiałość i poszanowanie, to cechy jakimi powinniśmy je obdarzać nie tylko od ich święta, ale na co dzień. Psy, koty, ptaki, krowy, konie i wszystkie inne czworo- i dwunożne istoty należące do gatunku zwierząt winny mieć zapewniony szacunek i godne życie. Tymczasem zbyt często zdarzają się przypadki ich okrutnego, niehumanitarnego traktowania, czy przyrównywania zwierząt do rzeczy.

„Ten, kto wykorzystuje swą przewagę

nad zwierzętami tylko dlatego, że są one w jego mocy,

jest w równej mierze potworem jak i tchórzem”

Elen G. White

Już ponad 20. lat hasło „Zwierzę nie jest rzeczą” towarzyszy akcjom i działaniom związanym z ochroną zwierząt, prowadzonym nie tylko przez Klub Gaja.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt obchodzony jest natomiast 10 grudnia ze szczególnym podkreśleniem roli Światowej Deklaracji Praw Zwierząt, którą uchwaliła 21 września 1977 roku w Londynie Międzynarodowa Federacja Praw Zwierzęcia. Lokalnie można spotkać również inne terminy świętowania. W Stanach Zjednoczonych Dzień Praw Zwierząt przypada 6 czerwca.

 

Źródło: https://www.zpazurem.pl/artykuly/2205_dzien_praw_zwierzat_w_polsce