15 września 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do proekologicznej akcji :

„ Sprzątanie świata”, która w tym roku odbyła się pod hasłem: „ Nie ma śmieci-są surowce”.

Na początku członkowie szkolnego koła ekologicznego przedstawili krótki apel, w którym przypomnieli genezę akcji: Sprzątanie świata oraz po co i jak należy segregować śmieci.

Przed przystąpieniem do sprzątania, dzieci zostały odpowiednio wyposażone w rękawiczki i worki. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas 0 - VII.

Najmłodsi zajęli się porządkowaniem terenu szkoły, boiska szkolnego i terenów bezpośrednio przyległych do naszej placówki. Klasom starszym „ przypadły” dalsze okolice naszej szkoły.

Zebrane odpady uczniowie składali przy budynku szkoły, skąd zostały zabrane przez służby komunalne. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska (zdjęcia).

 

Zapraszamy do konkursu!

DRUGIE ŻYCIE BUTELKI!

 

 • Zapraszamy do konkursu uczniów klas 0-7.

 

 • Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
  Uczniowie klas: 0-3 oraz 4-7.

 

 • Wykonaj dowolną rzecz z butelki plastikowej lub szklanej!.

 

 • Możesz zaczerpnąć pomysł z filmu ( dostępny na stronie naszej szkoły) albo wymyśl coś innego.

 

 • Dołącz do pracy swoje imię i nazwisko.

 

 • Przynieś pracę do szkoły i pochwal się koleżankom i kolegom jak można wykorzystać niepotrzebną zużytą butelkę i stworzyć coś wyjątkowego i użytecznego.TERMIN: DO 23 PAŹDZIERNIKA 2017.

 

 • Dla wszystkich uczestników czekają nagrody!:)

 Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=edXimuzIVhk&t=281s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zbieramy makulaturę  - Chronimy lasy" - Firma Atol Sp. z o.o zaprasza placówki oświatowe do kolejnej edycji konkursu ekologicznego.

 

Konkurs trwa od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

 

Konkurs polega na zbiórce makulatury czyli:

 • papier po usunięciu zszywek i innych metalowych lub plastikowych elementów:
 • gazety, czasopisma , katalogi i prospekty,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • zużyte zeszyty
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy,
 • pudełka kartonowe i tekturowe,
 • tekturę.

   Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach.

 

W tym roku rozpoczęliśmy rok szkolny 4 września. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami spotkaliśmy się w kościele parafialnym na Mszy świętej. Po Eucharystii powitaliśmy nową Siostrę Dyrektor – Sylwię Weselak, która przedstawiła i powitała nowych wychowawców, nauczycieli i uczniów. Następnie wszyscy przeszliśmy do szkoły, gdzie spotkaliśmy się z naszymi wychowawcami, poznaliśmy nowy plan lekcji i z radością pobiegliśmy do domów, by wykorzystać jeszcze ostatnie wakacyjne chwile (zdjęcia).

 

ZBIERAJ BATERIE!  to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Organizatorem programu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM S.A., która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A.

W ramach akcji uczniowie biorą udział w konkursie na największą zbiórkę baterii.

Uczestnicy programu otrzymają m.in.:

·         pojemnik na zużyte baterie

·         broszurę edukacyjną pt. "Bateryjne ABC"

 

„Mali badacze”

Doświadczenia i eksperymenty w edukacji  przedszkolnej.

„Bo świat warto poznawać wszystkimi metodami, jakie są dostępne”.

Autorski program wdrożony w  grupie

przedszkolnej w 2017/2018 r.
przez Joannę Nowak.

Wstęp

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „dłonią, sercem i głową”. Dlatego aktywność poznawczą dzieci  należy stymulować i ukierunkowywać. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do odkrywania i zgłębiania tajników najbliższego otoczenia, gdyż jest pozbawiony  rywalizacji i presji osiągania ocen.” Eksperymentuj jak dziecko, by odkryć, do czego przydaje się eksperyment.” Słownik języka polskiego definiuje eksperyment jako próbę, zwłaszcza przeprowadzoną po raz pierwszy; realizację  odkrycia czegoś innowacyjnego.

Z doświadczenia wiemy, że dzieci czerpią wiele radości z eksperymentów i obserwacji. Jest to wspaniała zabawa dla dzieci, podczas której w ciekawy sposób zdobywają wiedzę i przeprowadzają doświadczenia. Realizacja programu „Mali  badacze” zaspokaja dziecięcą  ciekawość i  uruchomia wyobraźnię. Przedmioty w eksperymencie i substancje, z którymi mieli do czynienia  dzieci kryły w sobie wiele tajemnic. Już samo  hasło dzisiaj będziemy mieli na zajęciach eksperyment wzbudza  wielkie  zainteresowanie i rodzą się pytania „ a jakie ? co będziemy robić?, co Pani ma dzisiaj  w torebce ? J Pracując jako nauczyciel, wiem jak ważną rolę odgrywa nauka przez praktykę, doświadczenie. Jest ono niezbędne we wzbudzeniu twórczego myślenia, wzbudza duże zainteresowanie dzieci oraz na długo zostaje w pamięci przedszkolaków. Efekt wybuchającego wulkanu, powstawania tęczy czy tworzenia kryształu zostaje długo na ustach obserwatorów doświadczeń. Program autorski „Mali i badacze” jest zgodny z celami wychowania przedszkolnego zawartymi w podstawie programowej:

 • Rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, czerpania radości w odkrywaniu nowego, rozwijania zainteresowań badawczych
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.