W dniu 23 czerwca odbyła się uroczysta gala na zakończenie roku szkolnego w Domu Strażaka w Bziance. Punktualnie o godz. 16.00 zawitali zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele oraz sami uczniowie naszej szkoły. Siostra Dyrektor Maria Skwarek uroczyście przywitała uczniów, rodziców i gości. Atmosfera była bardzo podniosła. Swoją obecnością zaszczycił nas radny Gminy Świlcza Pan Kamil Skwirut oraz sołtys wsi Bzianka Pani Grażyna Sołtys. Po powitaniu wszystkich przez Siostrę Dyrektor nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Podczas apelu "Tajemniczy zegar" pomagał nam przenosić się wspomnieniami do roku szkolnego 2015/2016. Wskazówki zegara przesuwały się od klasy 0 do 6. W tym czasie uczniowie i wychowawcy wychodzili na środek sceny a następnie oglądali krótkie filmy przedstawiające życie szkolne ich klas. Wszyscy uczniowie klas 0-3 otrzymali od Siostry Dyrektor nagrody.

W przypadku klas 4-6 Siostra Dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom a listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem. Drugim ważnym wydarzeniem tego popołudnia było zakończenie szkoły przez uczniów klasy szóstej. Klasa 5 przygotowała występ (urozmaicony krótkimi filmami), w którym przeniosła wszystkich wspomnieniami do lat nauki szkolnej tegorocznych szóstoklasistów. Potem nastąpiło wręczenie nagród z wyróżnieniem uczniom kl. VI i listów gratulacyjnych rodzicom. Na koniec klasa piąta wręczyła szóstoklasistom kubki i książeczki. Uczniowie wręczyli również wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły w dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie, kwiaty i własnoręcznie przygotowane zegary. Podsumowaniem całej uroczystości było odśpiewanie przez uczniów naszej szkoły dwóch piosenek w języku angielskim: I Believe I Can Fly oraz Holidays a także oglądnięcie specjalnego wydania aktualności z TVP Bzianka (ZDJĘCIA).