Uczniowie mają za zadanie przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką na temat „Polska, moja Ojczyzna”.

  1. FORMAT I TECHNIKA: prace konkursowe mogą być wykonane w dwóch kategoriach: plakat lub makieta.

    Technika wykonania prac dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolaż itp.

 

Praca może być wykonana przez 1 lub 2 osoby

 

Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko oraz klasę.

 

  1. W pracy powinno znaleźć się wszystko to co kojarzy się z Polską: charakterystyczne miejsca, zabytki, stroje regionalne, potrawy, święta, tradycje, symbole narodowe, przyroda itd.

 

  1. Termin dostarczenia prac: do 31 maja 2016 roku.

 

  1. NAGRODY

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

Przewidziane są również wyróżnienia za szczególne walory artystyczne lub historyczne dla wszystkich, którzy wykonają pracę.