29 kwietnia w naszej szkole, odbyła się uroczysta akademia, podczas, której uczniowie klasy V przedstawili montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej poświęcony czasom, w których powstała tak ważna ustawa, regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów-Konstytucja 3 maja. Dodatkowo uczniowie mogli obejrzeć krótki film, który pokazywał moment uchwalenia konstytucji i sam jej tekst.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Przedstawienie przypominało wydarzenia z 1791 roku i wprowadziło widzów w atmosferę tych historycznych wydarzeń. Było to możliwe dzięki narratorom oraz aktorom którzy wcielili się w ducha  Stanisława Augusta Poniatowskiego i wnuków autorów konstytucji. Uczniowie mogli zobaczyć również jak zmieniał się kształt Polski podczas 3 rozbiorów (zdjęcia).