W związku z prelekcją o Zbrodni Katyńskiej przedstawioną przez p. Kamila Skwiruta w naszej szkole odbył się konkurs na temat Zbrodni Katyńskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas V-VI. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca dyplomy + nagrody książkowe ufundowane przez p. Kamila Skwiruta.
  • I miejsce: Olga Grzesik z klasy VI
  • II miejsce: Rozalia Stachowicz z klasy VI
  • III miejsce: Maksymilian Zawiślak z klasy VI Gratulujemy! zdjęcia w galerii
„Z nieznajomości czasów minionych wypływa nieuchronnie niezrozumienie teraźniejszości. Ale również daremne będą zapewne próby zrozumienia przeszłości, jeżeli się nie wie nic o dniu dzisiejszym” – Marc Bloch Jednym z ważniejszych zadań, przed którym stawia nas współczesny świat jest wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. W dniu 19 maja uczniowie klas III-VI uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie. Poświęcony on został bowiem historii miejscowości, w której mieszkają i w której jest położona ich szkoła. Podczas tej prelekcji poznawali historię szkoły, parafii oraz swojej małej Ojczyzny -wsi Bzianka. Uczniowie mieli również możliwość poznać zwyczaje, kulturę i życie codzienne w dawnej Bziance. Lekcja zaprezentowana została przez p. Kamila Skwiruta. Prelekcja miała służyć kształtowaniu osobowości młodego pokolenia uczniów, tak, by każdy z wychowanków szkoły biorących  w nim udział, poczuł i doświadczył przynależność do miejsca, w którym żyje. zdjęcia w galerii
11 maja odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski, pt. „ WIOSNA”  dla kl. 0-III.  Wzięło w nim udział  11 uczniów , którzy przygotowali  wiersze , stroje, rekwizyty i zaprezentowali na scenie swoje talenty. Nasz hol na ten moment stał się piękną wiosną.  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli trud i wzięli udział w  naszym  konkursie. Teraz Jury podlicza punkty i decyduje o zwycięzcach. Z utęsknieniem czekamy na ogłoszenie wyników i nagrody !!! zdjęcia w galerii
W dniach od 8 do 9 maja uczniowie z klasy III przeżywali spotkanie integracyjne  . Po odbytych lekcjach, wizycie w domu, zabraniu potrzebnych rzeczy, o godz. 17.30 dzieci przyszły do szkoły  aby spędzić  ze sobą  miły  wieczór, noc i przedpołudnie. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą , uczestnictwem we Mszy Świętej i nabożeństwie majowym.  Później pozostały miłe spotkania przy stole, przy pracy, w kuchni, ale też na lodach, na placu zabaw… Piękny czas!!! Uczniowie uczestniczyli nawet  w konkursie na najdłuższe spanie, który wygrała Anastazja. Spała tak długo, że trzeba było ją obudzić! Radości było wiele, ale też powoli uświadamiamy sobie, że kończymy pierwszy etap edukacji. Szkoda… zdjęcia w galerii
czwartek – 30 kwietnia, klasa III  przedstawiła Apel przygotowujący nas do obchodzenia ważnych rocznic majowych. Przypomnieliśmy sobie  ważne wydarzenia związane z dniem 3 maja.  Usłyszeliśmy kolejny raz,  jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie w 1791 r. pierwszej  Konstytucji. Staraliśmy się wszyscy odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność.  Mamy nadzieję, że to spotkanie zachęciło was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie  ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajmy o tym. zdjęcia w galerii
Wiosną 1940 r. sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Wykonała tym samym uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. Decyzja zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz partyjnych i państwowych. Podstawą stanowiło ściśle tajne pismo, które w marcu 1940 r. skierował do Stalina ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria. Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Zbrodni dokonano przez  strzał w tył głowy. Polacy zginęli w lasach sowieckiej Rosji z decyzji Stalina. I chociaż dopiero po upadku PRL można głośno o Zbrodni Katyńskiej mówić, pamięć o ofiarach wciąż jest żywa. Stanowi bowiem część naszej historii i jest naszym obowiązkiem. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 28 kwietnia odbyła się naszej szkole prelekcja na temat Zbrodni Katyńskiej. Przeprowadził ją p. Kamil Skwirut, który przekazał ogólny zarys i genezę zbrodni w Katyniu. Dużo informacji poświęcił por. Henrykowi Pisarkowi urodzonemu w Bziance, zamordowanemu  w 1940 r. w Katyniu. zdjęcia w galerii
Dzień Ziemi obchodzony jest na całym Świecie 22 kwietnia. W naszej szkole odbył się z tej okazji uroczysty apel. Uczennice klasy 6 przekazały między innymi informacje o Dniu Ziemi, wskazówki o segregacji śmieci czy też propozycje jak my na co dzień możemy chronić środowisko. Po krótkim apelu zostały rozdane wszystkim uczniom papierowe pojemniki na zużyte baterie oraz p. Renata przypomniała o trwającym nadal konkursie na zbiórkę makulatury. Następnym punktem było rozdanie nagród uczniom, którzy brali udział w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Ostatnim punktem obchodów Dnia Ziemi było sprzątnie najbliższej okolicy przez uczniów klas 2-6 oraz posadzenie drzewek. zdjęcia w galerii

15 kwietnia 2015 roku do zerówki zawitał specjalny gość Pan Aleksander Malak członek zespołu „Nosowianie”. Pan Aleksander zaprezentował się w  stroju regionalnym  i zachwycił przedszkolaki grą na akordeonie oraz nauką przyśpiewki ludowej. Tematem dnia było rozważanie na temat BZIANKI-  naszej małej ojczyzny. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się  jak ważna była rola muzyki w dobie bez komputerów i telewizorów.zdjęcia w galerii