Plan lekcji i zajęć dodatkowych wszystkich oddziałów na rok szkolny 2020/2021:

KLASY I - III - POBIERZ

KLASY IV - VI - POBIERZ

KLASY VII - VIII - POBIERZ

Wykaz programów nauczania do pobrania

 Konsultacje - POBIERZ