Dnia 30.05.2019r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Wiosna w poezji”.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do wiersza Doroty Gellner pt.: „Wiosenny Czarodziej”. Z naszej Szkoły wzięły udział uczennice klasy 3Sara Czudec i Weronika Makuch. Dziewczynki miały dwie godziny lekcyjne na wykonanie prac. Wykonały piękne i pomysłowe ilustracje.

 

Wyniki konkursu:

  • Sara Czudec za swoją pracę otrzymała nagrodę;
  • Weronika Makuchwyróżnienie.

 

Cieszymy się z sukcesów naszych uczennic i serdecznie GRATULUJEMY 

Dziękujemy również Rodzicom Weroniki Makuch za pomoc i współpracę (zdjęcia).

.

 

Jolanta Materna – wychowawca klasy 3.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła młodych patriotów”. W okresie od 20 listopada 2018 r. do 20 maja 2019 r.  brała udział w konkursie „Szkoła młodych patriotów”.

  1. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
  2. Szkoły, które przystąpiły do udziału w konkursie przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 7 spośród 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

 

W ramach konkursu cała społeczność szkolna wykonywała zadania przewidziane regulaminem.

 

Koordynator konkursu:  Renata Masłowska

W ramach konkursu „Szkoła młodych patriotów” w klasach I – VIII został przeprowadzony konkurs wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. Konkurs sprawdzał wiedzę uczniów o swojej Ojczyźnie, symbolach narodowych oraz historii Polski. Pytania dotyczyły między innymi właściwej postawy wobec symboli narodowych oraz historii barw narodowych, hymnu i godła państwowego. Znalazły się również pytania dotyczące najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Zadania konkursowe były dostosowane do wieku uczestników. Uczniowie rozwiązywali zadania w pełnym skupieniu i z dużym zaangażowaniem. Wiedza, którą  się wykazali, jest bardzo ważna dla każdego Polaka, który jest przywiązany do symboli narodowych oraz zna historię swojej Ojczyzny.

 

Z każdej klasy zostali wyłonieni zwycięscy czyli uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

         

Wyniki konkursu:

Klasa 1 – Zofia Ceglarz, Zuzanna Kapluk, Paulina Król, Lena Krzych, Jakub Malak

Klasa 2 – Seweryn Rak

Klasa 3 – Weronika Makuch, Krzysztof Dudek, Kamil Kaszuba

Klasa 4 – Oliwia Krupa, Daniel Paszkowski

Klasa 5 – Paweł Paździora

Klasa 6 – Izabela Wąsik

Klasa 7 – Roman Czach

Klasa 8 – Miłosz Sroka

 

Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe (zdjęcia).

9 kwietnia 2019 r. odbyło się rozdanie dyplomów i nagród dla uczennic, które wzięły udział w konkursie pod nazwą „Eko - wiersz”. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o tematyce ekologicznej i związanej z ochroną środowiska. Organizatorem konkursu był Prezydent Miasta Rzeszowa.

W kategorii klas 0-3:

I miejsce: Jakub Kowalczyk

II miejsce: Helena Łabudzka

III miejsce: Sara Czudec

 

Wyróżnienia: Emilia Skwirut, Zuzanna Kapluk, Lena Krzych, Julia Kłeczek

 

W kategorii klas 4-8:

I miejsce: Zuzanna Wołowiec

II miejsce: Malwina Chmiel

III miejsce: Izabela Wąsik, Patrycja Paździora

Wyróżnienie: Oliwia Głowik,

Udział: Oliwia Cyzio, Filip Kuźniar

(zdjęcia

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

 s. Marta Domagała

 

 

ZAPROSZENIE

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym międzyszkolnym

 konkursie PLANSZOWA GRA MATEMATYCZNA

 Regulamin konkursu Planszowa Gra Matematyczna

 

Uczniowie naszej świetlicy szkolnej uczestniczyli w V Międzyświetlicowym Konkursie Plastycznym „Namaluj Ulubioną Kolędę”.

Wyróżnienie za piękną pracę zdobyła Zuzanna Hudzik z klasy II i osobiście odebrała dyplom i nagrodę w Szkole Podstawowej nr 16. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (zdjęcia)

Dziękujemy również Rodzicom za pomoc i współpracę (zdjęcia).

Dorota Urban – nauczyciel świetlicy