Nasza szkoła włączyła się do zbiórki „GÓRA GROSZA”, która trwała od 26 listopada 2019 r. do 2 stycznia 2020 r. Organizatorem ogólnopolskiej zbiórki jest Towarzystwo Nasz Dom. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Nasza szkoła zebrała łącznie 318,24 zł, a najwięcej klasa 6, której uczniowie otrzymali dyplom i małą nagrodę. Wszystkim klasom bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji. Koordynatorem akcji był Samorząd Uczniowski na czele z p. Renata Masłowską.