Zał. nr 4

Kalendarz roku szkolnego 20020/2021

1)    1 września – rozpoczęcie roku szkolnego

2)     23 – 31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna

3)  01 – 14lutego 2021r. – ferie zimowe

4)    25-27  maj  egzamin ósmoklasistów

5)  1 – 6 kwietnia 2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

6) 25 czerwca 2021r. – zakończenie roku szkolnego

7) 26 czerwca  - 31 sierpnia 2021r. Ferie letnie

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy może być   (podstawa prawna  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –(Dz. U. z 2017,poz.1603)i Ustawy Karta Nauczyciela 2019/2020

 

  • 14 października ustawowo wolny dzień od zajęć dydaktycznych podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r KN/DZ.U.Z 2018R.poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/ Art. 74 CYT. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 14 paź. Każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.( Opieka świetlicowa zapewniona).

 

  • 2 listopada2020r dzień wolny  od zajęć dydaktycznych będzie (opieka świetlicowa zapewniona).

 

 

  • trzy dni na egzaminy kompetencji  25-27  ( maj) – w tych dniach nie ma świetlicy .

 

  • 4 czerwca 20209 (piątek po Bożym Ciele)będzie (opieka świetlicowa zapewniona).

 

  • Dwa dni ( termin do ustalenia )na rekolekcje szkolne będzie (opieka świetlicowa zapewniona).

 

  • 1 dzień ( poświęcenie nowego budynku szkoły) termin do ustalenia po zakończeniu budowy i odbiorze (opieka świetlicowa zapewniona).

 

           Kalendarz ważnych wydarzeń, imprez i uroczystości szkolnych 2020/2021

1.IX

Rozpoczęcie roku szkolnego

Liturgia

 s. Marta,  p. Rak Klaudia , p. Piotr Kocur

4.IX

 

ŚWIETO PATRONALNE SZKOŁY

s. Marta, p. Ewelina Toczek - Dziedzic

wrzesień

Sprzątanie świata

p. R. Masłowska, p.Rak Klaudia

14.X

Święto Edukacji Narodowej

 p. J. Wójcik-Pawlecka,

  p. Renata Masłowska

X Data do ustalenia

Pasowanie na przedszkolaka

p. Nowak Joanna

p. J. Wójcik-Pawlecka,

 

X  Data do ustalenia

            Ślubowanie  klasy I

p. Anna Słapińska-Pieciak

 

X  Data do ustalenia

Poświęcenie nowo wybudowanego budynku szkoły

s. Dyrektor, s. Wice Dyrektor +nauczyciele wchodzący w skład komitetu organizacyjnego

11.XI

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

  p. Renata Masłowska, p. Justyna Barabasz

Data do ustalenia

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. Nowak Joanna, p.Judyta Wójcik-Pawlecka

25.XI

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

s. Milena,  p.P. Kocur,

27.XI

Apel adwentowy

 s. Dorota, P.K. Ozga,  p. E. Toczek-Dziedzic

4 .XII

Św. Mikołaj

Wychowawcy

 

22.XII

Jasełka szkolne

Nauczyciele  z nauczania 0-III

 

22.XII

Wigilie klasowe

Wychowawcy + rodzice

22.XII

Wigilia pracowników

p. M. Praczyńska,  p. D. Szewc, p. L. Stagraczyńska - Domin

 

Styczeń

Dzień Seniora

 

p. J. Nowak,  nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej

Luty

Bal karnawałowy,

 

p. J. Materna,  s. Milena,

 p. J. Nowak, p. A Pięciak

Terminy do ustalenia przez wychowawców

Dyskoteka

Wychowawcy kl. IV -VIII

Termin do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Gawron Roman                               s. Marta , nauczyciele

 data do ustalenia

Apel wielkanocny

p. Justyna Barabasz, p. E.Toczek-Dziedzic

 

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

 

p. R. Masłowska ,p. Lucyna Stagraczyńska - Domin   p. P. Kocur

28.04

 Apel przed Uroczystością 3 maja

 p. R.Masłowska,  p.Ewelina Toczek - Dziedzic, p. Dorota Szewc

Termin do ustalenia

 Dzień Ojca i Matki

p. Nowak,+ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1.VI

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

p. J. Nowak p. R.Furtek, wychowawcy

24.VI.2021

 „Gala”

 

p. Justyna Barabasz, s. Marta

p. P.Kocur,

25.VI.2021

Zakończenie roku szkolnego - Liturgia

 p.Toczek-Dziedzic,  p. K. RAK

s.Marta. p. Kocur Piotr