W wyniku głosowania powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

Przewodnicząca: Amelia Świder

Zastępca: Oliwia Cyzio

Skarbnik: Wiktoria Sarna