• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

 

„Dzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada!…
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.”

 

 

11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

(ZDJĘCIA)

 

10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń minionych lat, konfrontując je ze współczesnością. Zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wyjaśniono symbolikę tego święta.

W trakcie przedstawienia uczniowie przybliżyli czasy zaborów podczas sceny w szkole w zaborze pruskim oraz na poczcie w zaborze rosyjskim. Przypomniano również okoliczności odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r.

W przedstawieniu dokonano zestawienia przeszłości z teraźniejszością. Na scenie pojawili się bowiem współcześni uczniowie, następnie uczeń rozmawiający z osobą symbolizującą patriotyzm. Współczesna szkoła została skonfrontowana z trudną sytuację dzieci w szkołach pod zaborem pruskim. Takie skonfrontowanie osób, miało pokazać widzom, jak bardzo ważne jest poznanie historii swojej Ojczyzny i okazanie szacunku do naszych przodków, którzy często nie mogli w szkole czy w urzędach posługiwać się językiem polskim.

Celem przedstawienia było wywołanie w zgromadzonych poczucia refleksji
i szacunku dla tych, którzy walczyli o niepodległość i którym przyszło żyć w czasach zaborów.

Uczniowie śpiewali piękne pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Święto Niepodległości sprawia, że wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

 

Trochę historii…

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

 

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu.

 

Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Patriotyzm to miłość do własnej ojczyzny, którą możemy okazywać w różny sposób między innymi obchodząc święta narodowe. W tym trudnym czasie możemy w naszych domach, w gronie rodzinnym upamiętnić to ważne dla wszystkich Polaków święto, możemy wywiesić flagę, porozmawiać z rodziną o znaczeniu tego święta. Te wspomnienia wprowadzą Nas w atmosferę wydarzeń minionych lat. Pamiętajmy o tym jak  bardzo ważne jest poznawanie historii swojej Ojczyzny i okazywanie szacunku do naszych przodków, którzy walczyli za swój kraj „człowiek „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.