• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

Dzisiaj obchodziliśmy w naszej szkole i kościele parafialnym wspomnienie Bł. M. Stelli i 10 sióstr z klasztoru w Nowogródku. Słuchaliśmy krótkiej historii Sióstr. Następnie odbyło się Nabożeństwo ku czci błogosławionych Męczennic z Nowogródka. Na koniec ks. Roman Gawron pobłogosławił całą społeczność szkolną relikwiami Sióstr, które poniosły męczeńską śmierć 1 sierpnia 1943r.

(ZDJĘCIA

Kościół katolicki wspomina 4 września błogosławioną siostrę nazaretankę Marię Stellę i 10 sióstr z klasztoru w Nowogródku. Dlaczego ta data jest tak ważna?

Właśnie tego dnia w 1929 r. do Nowogródka przyjechały dwie pierwsze nazaretanki, które miały objąć „stałą i niezależną opiekę nad starożytną farą”, w której m.in. chrzczony był Adam Mickiewicz.

Każdego 4 września wszystkie Siostry Nazaretanki na całym świecie, my nauczyciele uczący w szkołach prowadzonych przez siostry i  uczniowie wspominamy męczeńską śmierć naszych Sióstr NAZARTENEK. Przenieśmy teraz swoje myśli na tereny Białorusi do malowniczego miasteczka Nowogródek. Na tym terenie mieszkał i tworzył jeden z największych polskich literatów Adam Mickiewicz. Wspomina on Nowogródek wraz z cudownym obrazem Madonny, do którego pielgrzymowała jego matka błagając o zdrowie dla konającego chłopca. Pamięć o tym miejscu uwiecznił Mickiewicz w inwokacji do Pana Tadeusza: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!”

Tutaj, w Nowogródku, w okresie międzywojennym ludność polska mieszkała razem z ludnością białoruską. W roku 1929, na zaproszenie bp. Zygmunta Łozińskiego, do Nowogródka przybyły polskie siostry nazaretanki. Najważniejszym dziełem apostolskim sióstr była praca związana z kościołem pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, zwanym Białą Farą, zajmowały się edukacją o wychowaniem młodego pokolenia.

Kiedy we wrześniu 1939 roku wybucha wojna wielu Polaków opuszcza Nowogródek i okolice, i udaje się na Wileńszczyznę. Siostry i ich kapelan, ks. Aleksander Zienkiewicz pozostali na miejscu. Kiedy aresztowano 120 mieszkańców Nowogródka, odważne Siostry poprosiły, aby uwolnić mieszkańców, a w zamian aresztować je. Nazajutrz, s. Maria Stella, przełożona klasztoru i jej 10 współsióstr zostały rozstrzelane.

31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Po wieczornym nabożeństwie 11 sióstr stawiło się na wezwanie. Dwunasta siostra, Małgorzata Banaś (jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.) nie wróciła jeszcze z pracy w szpitalu. Tego samego wieczoru Niemcy wywieźli siostry za miasto, szukając miejsca na egzekucję. Nie znaleźli odpowiedniego miejsca, więc wrócili na komisariat i zamknęli siostry w piwnicach. Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 roku, około godziny 5.00 rano, ponownie wywieźli siostry poza miasto. Tam w lesie dokonał się mord na niewinnych zakonnicach. Niemcy rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek. Były to: s. Maria Stella od Najświętszego Sakramentu - Adela Mardosewicz, lat 55, pochodząca z okolic Pińska; s. Maria Imelda od Jezusa Hostii - Jadwiga Żak, lat 51, z Oświęcimia; s. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi - Anna Kukołowicz, lat 51, z Wileńszczyzny; s. Maria Daniela od Jezusa i Maryi Niepokalanej - Eleonora Jóźwik, lat 48, z Podlasia; s. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu - Józefa Chrobot, lat 47, z ziemi wieluńskiej; s. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej - Julia Rapiej, lat 43, z okolic Grodna; s. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego - Helena Cierpka, lat 43, z woj. poznańskiego; s. Maria Felicyta - Paulina Borowik, lat 37, z Podlasia; s. Maria Heliodora - Leokadia Matuszewska, lat 37, z Pomorza; s. Maria Kanizja - Eugenia Mackiewicz, lat 39, z Suwałk; s. Maria Boromea - Weronika Narmontowicz, lat 27, z okolic Grodna. Jeden z morderców opowiadał później, że siostry przed straceniem uklękły, modliły się, żegnały się ze sobą. Matka przełożona każdą błogosławiła. Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli.

 

Z homilii św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II, w dniu ich beatyfikacji powiedział: „Kiedy wspominamy te bohaterskie nazaretanki, przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Prawdę tych słów doskonale potwierdziły pełnym oddania życiem i męczeńską śmiercią. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka, czynnie włączając się w duszpasterstwo, szkolnictwo, pełniły różnorakie dzieła miłosierdzia. Ich miłość do tych, wśród których pełniły swoją misję, nabrała szczególnego wyrazu w obliczu okrucieństwa hitlerowskiego najeźdźcy. Zgodnie i jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie, prosząc, aby w zamian zostało zachowane życie ojców i matek rodzin oraz kapłana – miejscowego duszpasterza. Pan wejrzał łaskawie na ich ofiarę i, jak wierzymy, obficie wynagrodził je w swojej chwale.

Bóg stał się prawdziwą podporą i umocnieniem dla Męczennic z Nowogródka: błogosławionej Marii Stelli Mardosewicz i dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanek. Był dla nich podporą przez całe życie, a zwłaszcza w chwilach straszliwej próby, kiedy przez całą noc oczekiwały na śmierć, później w drodze na miejsce stracenia i wreszcie w chwili rozstrzelania.

Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotowywał je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone na glebę ich serc w chwili chrztu świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia.

Dziękujemy Wam, błogosławione Męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierzenia mocy Ducha Świętego”.

 

 

Modlitwa

Boże, mocy pokornych, Ty w cudowny sposób podtrzymywałeś w czasie męczeństwa błogosławione dziewice Marię Stellę i jej Towarzyszki, które przelały krew za wiarę; spraw przez ich wstawiennictwo, byśmy i my również pozostali aż do śmierci wierni Tobie i Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławione Siostry Nazaretanki z Nowogródka - YouTube   

 

 

Zapomniana historia sprzed 70 lat - "11 męczennic z Nowogródka". - YouTube 

 

 

Skarby Kościoła 4 września | Męczennice z Nowogródka - YouTube

 

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka - YouTube

 

http://alnet.babant.pl/files/Nazaretanki.mp4