14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej –obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w naszym kraju.

Z tej okazji uczniowie klas 4 i 5 oraz Samorząd Uczniowski złożyli podczas krótkiego apelu podziękowania dla wszystkich nauczycieli na czele z Siostrą Dyrektor oraz pracowników szkoły (zdjęcia).

Życzenia dołącza również rada rodziców: