„BohaterON w Twojej Szkole” to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, edukacja społeczeństwa, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku.

Projekt, w realizację którego włączyła się również nasza szkoła, ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Organizatorami akcji są Fundacje Sensoria i Rosa, partnerem merytorycznym Instytut Pamięci Narodowej, a cała kampania została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nasza szkoła wzięła udział w tej ogólnopolskiej kampanii! Uczniowie klas 4 – 8 uhonorowali i upamiętnili  uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez przygotowanie symbolicznych kartek z życzeniami. Przeprowadzone w oparciu o pomoce dydaktyczne lekcje (scenariusz, film, zdjęcia oraz karta pracy), pozwoliły wprowadzić uczniów w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców. Dzięki dostępnym materiałom, młodzież mogła poznać historie adresatów swoich kartek  oraz przesłanie, jakie walczący Powstańcy chcieliby pozostawić młodym Polakom. Udział w kampanii BohaterON – włącz historię dał szansę na nawiązanie dialogu pokoleń i pozwolił wyrazić szacunek, pamięć i wdzięczność Powstańcom za ich postawę patriotyczną, odwagę, poświęcenie i zaangażowanie w walkę o wolną Polskę. Uczniowie przygotowując kartki/ albumy napisali, w kilku zdaniach za co dziękują Bohaterom, i czym jest dla nich samo powstanie. Akcja pozwoliła młodzieży przypomnieć o wartościach, o których Patriota nie powinien nigdy zapomnieć. (zdjęcia)