W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!". Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży. Program "Trzymaj Formę!" pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki. Realizowany był w ramach godzin lekcyjnych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych.

Podczas realizacji programu „Trzymaj Formę” uczniowie zwiększyli swoją wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia, zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Nauczyli się korzystać z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych, nabyli umiejętności niezbędne do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, a także poznali zalety uprawiania aktywności fizycznej. Poznali zagrożenia dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia oraz uzależnienia.

Uczniowie podczas realizacji programu pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej uczestnicząc w lekcjach, wykładach, pogadankach, zajęciach prowadzonych tematycznie. Poznali m.in. znakowanie produktów żywnościowych, układali jadłospisy, przeliczali wartości kaloryczne posiłków, tworzyli prezentacje multimedialne, plakaty, gazetki szkolne, brali udział w konkursach, projektach edukacyjnych o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną, uczestniczyli w szkolnych imprezach sportowych, wycieczkach, przygotowywali zdrowe potrawy, dokonywali oceny własnej aktywności fizycznej i stylu życia.

Realizacja programu skłoniła uczniów do zadania sobie pytań „Czy zdrowo się odżywiam?”, „Czy dbam o swoje zdrowie?”, „Co mogę zmienić żeby nie chorować i mieć lepszą kondycję fizyczną?”. Było to o tyle ważne, gdyż w obecnych czasach niestety zabieganie i pęd życia sprawiają, iż nie zawsze zastanawiamy się nad swoim zdrowiem (zdjęcia).