30 kwietnia uczennice klasy 6 w ramach konkursu „Szkoła młodych patriotów”,  przeprowadziły sondaż wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów  
nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Każdy ankietowany musiał odpowiedzieć na 3 pytania:

  1. Jak rozumiesz pojęcie słowa „ patriotyzm”?
  2. W jaki sposób dzisiaj można być patriotą?
  3. Czym dla Ciebie jest patriotyzm lokalny ?

 

Większość ankietowanych na pytanie pierwsze odpowiedziało, że patriotyzm to miłość i szacunek do swojej Ojczyzny. Wśród odpowiedzi na pytanie drugie pojawiły się: szanowanie symboli narodowych, obchodzenie świąt państwowych, znajomość polskiej historii, modlenie się za Ojczyzną, kibicowanie polskiej drużynie, dbanie o środowisko, kupowanie polskich produktów, mówienie dobrze o swoim kraju, pielęgnowanie polskich tradycji, udział w wyborach. Wśród odpowiedzi na pytanie trzecie znalazły się: dbanie o środowisko w najbliższej okolicy m.in. przez udział w akcji: sprzątanie świata, praca na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o zabytki, znajomość historii Małej Ojczyzny, znajomość lokalnych patriotów czy wspieranie miejscowych przedsiębiorców.

 

Wszystkim osobom, którzy wzięli udział w sondażu bardzo dziękujemy (zdjęcia).