Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za włączenie się w ww. akcję. Zebrano kilka reklamówek żywności. Dwie rodziny zostały obdarowane: Pani Maria z Trzciany i Pan Roman z Rzeszowa. Są to osoby, które uległy nieszczęśliwym wypadkom i są niezdolne do pracy. Na ich twarzy zajaśniał uśmiech i nadzieja na lepsze jutro.

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25, 40

Bóg zapłać, za ogromny kapitał serc darczyńców, niech Bóg im błogosławi (zdjęcia).