Mimo że do Wielkanocy pozostał jeszcze tydzień, w naszej szkole już dziś wspólnie pochyliliśmy się nad misterium męki i zmartwychwstania Jezusa. Uczniowie klas szóstej i piątej przypomnieli nam, że zostaliśmy stworzeni z miłości i po to, aby czynić dobro. Pokazali, jak nasz czyste ręce i serca zamieniają się w te zabrudzone złem. Jest jednak ratunek - to Chrystus, który poświęca się dla nas i daje nam nowe życie. 

Życzymy wszystkim, by nadchodzący Wielki Tydzień był czasem odkrywania miłości Boga, zanurzania się w Jego miłosierdziu i dzielenia radości Zmartwychwstania!

(zdjęcia)