W ramach konkursu „Szkoła młodych patriotów” w każdej klasie zostały przeprowadzone konwersatoria pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

 

Harmonogram zajęć:

  • Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach, podczas których mogli przypomnieć sobie jakie mamy symbole narodowe, jak one wyglądają. Wspólnie ustalili znaczenie pojęcia Ojczyzna – w kontekście dużej, jak i małej, lokalnej zbiorowości.Obejrzeli film: „Polskie symbole narodowe – Polak Mały”, a następnie na podstawie filmu i własnej wiedzy odpowiadały co oznacza słowo „patriota” i jakimi cechami powinna odznaczać się taka osoba we współczesnym świecie. Starali się również opowiedzieć jak na co dzień mogą wyrazić swój patriotyzm.Podsumowaniem zajęć było pokolorowanie malowanek przedstawiających kontury Polski i symbole narodowe.

 

  • Zajęcia z uczniami klasy 1 i 2 zostały przeprowadzone przez ich starsze koleżanki z klasy 6. Uczniowie odpowiadali na pytania związane ze znajomością wiedzy
    o Polsce i symbolami narodowymi. Obejrzeli film: „Polskie symbole narodowe – Polak Mały”, a następnie starali się odpowiedzieć na pytanie: „Kim jest patriota i jak mogą wyrazić na co dzień swój patriotyzm”. Posumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej pokazującej zachowania prezentujące patriotyzm na co dzień.

 

  • W klasie 3 zostały przeprowadzone zajęcia sprawdzające znajomość wiedzy uczniów o swojej Ojczyźnie oraz podstawowych wydarzeń z historii Polski. Słuchacze w trakcie rozmowy z nauczycielem prowadzącym wyjaśniali kim jest patriota i co oznacza bycie patriotą oraz jak mogą na co dzień wyrazić swój patriotyzm. Podsumowaniem zajęćbyło narysowanie przez każdego ucznia zachowania, w którym prezentuje swój patriotyzm.

 

  • W klasach 4 i 5 w trakcie zajęć uczniowie obejrzeli film pt. „Patriotyzm” prezentujący najważniejsze wydarzenia z historii Polski zwłaszcza te dotyczące lat zaborów oraz I i II wojny światowej. Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat tego „Co oznacza bycie patriotą oraz jak mogą wyrazić swój patriotyzm na co dzień”. Czy mogą powiedzieć o sobie że są patriotami?. Na koniec zajęć uczniowie przenieśli swoje spostrzeżenia na kartę papieru rysując to, w jaki sposób mogą pokazać, że kochają i szanują swoją Ojczyznę.

 

Prace uczniów wykonywane podczas powyższych zajęć zostały umieszczone na korytarzu szkolnym.Z prac wynika, że dzieci doskonale rozumieją czym jest patriotyzm i co oznacza bycie patriotą dziś. Dzięki temu, że prace znajdują się na korytarzu każdy uczeń w dowolnej chwili może się z nimi zapoznać i przypominać sobie co może zrobić aby okazać miłość i szacunek swojej Ojczyźnie, być patriotą (zdjęcia).

         

  • W klasach 6 – 8 konwersatoria rozpoczęły sięod odczytania słownikowego pojęcia patriotyzm. Następnie uczniowie stworzyli „akrostych” pojęcia patriotyzm czyli zapisywali wszystkie swoje skojarzenia z tym terminem ale rozpoczynające się od liter tworzących właśnie słowo patriotyzm. Następnie pracowali w grupach, otrzymali teksty Jana Pawła II i ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi na pytania znajdujące się pod tekstem. Jedno pytanie było wspólne dla wszystkich grup: Co oznacza bycie patriotą?. Kolejnym punktem była dyskusja na temat tego jak na co dzień mogą prezentować postawy patriotyczne.

 

  • Uczniowie klas 6 – 8 wzięli udział w dwóch zajęciach przeprowadzonych przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwsza lekcja poświęcona została sytuacji Żydów podczas II wojny światowej i postaw Polaków wobec tragedii narodu żydowskiego, a druga – Żołnierzom Wyklętym. Zajęcia przybliżyły dzieciom najważniejsze wydarzenia z historii naszej Ojczyzny i pokazały jak postawy patriotyczne były prezentowane podczas trudnych minionych lat, a jak możemy wyrazić je dziś.Uczniowie uświadomili sobie, że zależnie od czasów, w których człowiek żyje, sposób postrzegania patriotyzmu zmienia się.

 

  • Uczniowie klas 6 i8 wzięli również udział w „żywej lekcji historii” przeprowadzonej przez p. Janinę Malak. Podczas zajęć poznali czasy Polski Rzeczypospolitej Ludowej i sytuacji Polaków żyjących w tych trudnych czasach.

 

Konwersatoria przeprowadzone w naszej szkole są dowodem na to, że uczniowie rozumieją wagę patriotyzmu i wiedzą, że jest to wartość, której ogromne znaczenie nigdy nie przeminie. Bycie patriotą oznacza dla ucznia przede wszystkim szacunek dla symboli narodowych oraz kultywowanie pamięci o tych, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny. To również nauka, praca i życzliwość wobec drugiego człowieka.