Ponieważ wielkimi krokami zbliżają się wakacje, do naszej szkoły zawitał dziś pan dzielnicowy. Podczas dwóch spotkań - z klasami młodszymi i starszymi - przypominał zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Zachęcał do zabawy w specjalnie przeznaczonych miejscach i pod opieką dorosłych, starszym uczniom przypominał o zasadach ruchu drogowego i regulaminach kąpielisk(zdjęcia).