W styczniu dobiegła końca ogólnopolska akcja Góra Grosza. Nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się nie tylko w zbiórkę monet, ale również w aktywności towarzyszące całemu przedsięwzięciu. Na dużą pochwałę zasługują osoby, które wzięły czynny udział w przeliczaniu monet oraz przygotowały prezentację promującą Górę Grosza.

Nasza szkoła łącznie uzbierała 202,86 zł (aż 5811 monet). Najwięcej monet zebrała grupa przedszkolna – aż 1614 (44,21 zł). Jednak biorąc pod uwagę liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, największy udział w zbiórce miała klasa V. Uczniowie tej klasy zgromadzili 1490 monet (53,89 zł), co w przeliczeniu na jednego ucznia daje najwyższą kwotę w szkole.

Postawę prospołeczną zaprezentowali również uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym "Drzewko dobroczynności". Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Krzysztof i Franciszek Dudek (praca wspólna)

II miejsce – Lilianna Rak, Anastazja Rak

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Górę Grosza (zdjęcia).