25 stycznia odbyła się dyskoteka karnawałowa dla klas 4-7. Rozpoczęła się o 16.30 i trwała do 19.30. Każdy uczestnik przyniósł ze sobą drobny poczęstunek.

Dużą atrakcją podczas dyskoteki było karaoke oraz konkurencje z balonami. (zdjęcia)