1 czerwca, w poniedziałek odbył  się dzień sportu. Tego dnia uczniowie mieli wolne od zajęć dydaktycznych a  czas w szkole spędzili  czynnie, uczestnicząc w różnych zabawach , grach sportowych, na boisku sportowych i w Sali gimnastycznej. Na szkolnym placu,  wszyscy chętni mogli zatańczyć ZUMBĘ . Odbyły się też dwa  krótkie przedstawienia,  podczas których zastały przypomniane zasady zdrowego trybu życia, korzystania z czynnego odpoczynku a także  szanowania swojego zdrowia  przez  świadome odrzucanie różnych współczesnych używek. Pod koniec  tych zajęć  odwiedził nasz  p. Wójt  z p. Radnym i poczęstowali nas słodką niespodzianką. Ten słoneczny dzień zakończyliśmy Modlitwą „ Anioł Pański”, pamiętając  o wszystkich dzieciach świata.