28 listopada dzieci z kl. II integrowały się na popołudniowym spotkaniu w szkole. W programie tego spotkania nie brakowało  zabawy i tańców. W przerwie dzieci zajadały się pyszną pizzą przygotowaną przez jednego z Tatusiów, w sokowirówce same przygotowywały przepyszny owocowy sok a z masy solnej dzieci wykonywały aniołki, które po wyschnięciu pięknie pomalowały. Spotkanie było wspaniałe  a brakowały tylko piżamek i szczoteczki do zębów  aby zostać w szkole do następnego dnia. <>
Dnia 20 listopada odbyła się wycieczka uczniów klas: V-VI do Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z historią książki – od starożytności do czasów współczesnych. Lekcja biblioteczna: „ Z książką przez wieki”, wzbogacona została o prezentację multimedialną. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia na własne oczy, różnych materiałów pisarskich i książek pochodzących z minionych czasów. Słuchacze chętnie prezentowali posiadaną już wiedzą na powyższy temat, dodatkowo ją poszerzając o nowe informacje. Ponadto mogli sprawdzić się, rozwiązując krótkie testy przy komputerach. Ostatnim punktem lekcji było zapoznanie z katalogiem i zasadami korzystania z czytelni. Zdobyta przez uczniów wiedza pozwoli im na efektywniejszą pracę na lekcjach historii oraz języka polskiego. <>
15 listopada w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski . Tematem głównym występów dzieci był „ Świat w jesiennych barwach” , czyli wszystko o jesieni. Dzieci pięknie przygotowały swoje wiersze, nie brakło też atrakcyjnych strojów, rekwizytów i dekoracji. Wszystkie przedstawione wiersze mówiły o pięknie jesieni,  której doświadczamy a z którą powoli trzeba się żegnać. Dziękujemy dzieciom i Rodzicom za podjęcie trudu i za radosne wzięcie udziału w proponowanym konkursie. W konkursie recytatorskim wzięło udział 23uczniów. Liczniejszą grupę stanowili uczniowie klas młodszych – 17 uczniów i  6 uczniów z klas IV-VI. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Jakub Kutowicz z kl. VI, który zaprezentował wiersz własnego autorstwa. Nagrodzone miejsca w grupie uczniów klas IV-VI to: miejsce I- Olga Grzesik (kl. V) i miejsce II – Rozalia Stachowicz (kl. V). W grupie dzieci młodszych: miejsce I- Faustynka Grzesik ( kl. III), miejsce II- Wiktoria Wajda (kl. I), i dwa miejsca III- Anastazja Dymek ( kl. II) i Wiktoria Świder (kl. III). <>
W dniu 12 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole konkurs z języka angielskiego dla klas IV- VI pt. ,,What do you know about Great Britain?”. Konkurs miał formę testu – zadaniem uczniów było odpowiedzenie na 20 pytań dotyczących Wielkiej Brytanii. Tematyka konkursu obejmowała wiedzę z zakresu znajomości zagadnień geograficznych, politycznych, historycznych i kulturowych Wielkiej Brytanii. W konkursie brało udział 18 uczniów, zwycięzcą konkursu został Hubert Zając (kl. VI), drugie miejsce zajęła Rozalia Stachowicz (kl. V), natomiast trzecie miejsce zajął Adrian Szpytma (kl. VI). 14 listopada został również rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny z języka angielskiego dla kl. I-III pt. ,,My favourite English word”. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu przedstawiającego ulubione angielskie słowo. Prace wykonane przez dzieci techniką dowolną okazały się różnorodne i ciekawe. Najlepiej oceniona została praca ,,hedgehog” Szymona Macieląga (kl. I). Miejsce drugie zajęła praca Mateusza Miłka (kl. III), natomiast trzecie miejsce otrzymała Amelia Kaszuba (kl. II). Szkolne jury wyróżniło również prace Miłosza Sroki (kl. III), Kornelii Dulik (kl. III), Nikodema Czudca (kl. III), Amelii Świder (kl. II), Anastazji Dymek (kl. II), Izabeli Wąsik (kl. I), Romana Czacha (kl. II), Basi Kocan (kl. II), Oliwii Cyzio (kl. I) oraz Wiktorii Wajdy (kl. I). <>
„Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada!.. Tym , co zmarli za Ojczyznę Hołd wdzięczności Polska składa (…).” Dnia 8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający ważną rocznicę w dziejach Polski, czyli 11 listopada – ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Z tej okazji uczniowie klas IV – VI przygotowali występ aby w ten sposób uczcić ten wyjątkowy dla wszystkich Polaków dzień. Na początku w skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wyjaśniono symbolikę tego święta. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Odtwórcy ról przybliżyli historię naszego kraju –  czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy Europy. Szczególny nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. W trakcie swojego występu uczniowie cofnęli się do przeszłości aby pokazać drogę, jaką Polska musiała pokonać by stać się wolnym krajem. W przedstawieniu dokonano zestawienia przeszłości z teraźniejszością. Na scenie ( sala muzealna) pojawili się bowiem współcześni uczniowie razem z nauczycielką, postacie sprzed wieków oraz powstaniec. Takie skonfrontowanie osób, miało pokazać widzom, jak bardzo ważne jest poznanie historii swojej Ojczyzny i okazanie szacunku do naszych przodków, którzy walczyli za swój kraj „Gdyby nie oni, wszystko potoczyłoby się inaczej”. Całość dopełniły śpiewane przez uczniów pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Przypomniano również najważniejsze daty z kart historii, które zamieszczone zostały na przygotowanym kalendarzu. <>
W dniach od 21 – 25 października nasza szkoła świętowała „ Międzynarodowy tydzień Bibliotek Szkolnych”. Z tej okazji została zorganizowana wystawa pt. „ MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”. Dzieci przynosiły do szkoły swoje ulubione książki, mogły je eksponować  na stolikach i  wzajemnie zachęcać się do czytania. Zdecydowana  większość  książek była  o życiu i ciekawych przygodach zwierząt. Były też książki o statkach, robotach i duży wybór  bajek, którymi cieszą się młodsze dzieci. <>

W dniu 24 października w naszej szkole odbyło się Pasowanie na Ucznia. Na Uroczystość została zaproszona Siostra Dyrektor, Pani Sołtys, Pan Radny, nauczyciele, rodzice oraz wszyscy uczniowie szkoły. uroczysta akademia rozpoczęła się o godzinie 11.50 dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały program artystyczny, następnie Siostra Dyrektor aktem pasowania przyjęła nowych uczniów do społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek. Po akademii odbył się poczęstunek na sali gimnastycznej przygotowany przez rodziców dzieci z klasy pierwszej. W miłej atmosferze dzieci wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętowały wejście do grona uczniów Szkoły Sióstr Nazaretanek. <<zdjęcia w galerii>>

23 października  w naszej szkole odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci z klasy”0″ przygotowały na ten dzień krótkie przedstawienie, w którym zaprezentowały swoje umiejętności. Wśród pasowanych dzieci było 12 z 19 uczęszczających do tej klasy (pozostałe były pasowane rok wcześniej). Pasowanie dokonywał “BĘCEK”, ulubiony bohater z podręczników do zerówki. <<zdjęcia w galerii>>