Od wielu lat na całym świecie podejmuje się najróżniejsze działania w celu podniesienia kultury ekologicznej ludzi. Jednym z takich działań  są obchody Dnia Ziemi. W naszej szkole również włączyliśmy się do tych obchodów, organizując 23 kwietnia apel ekologiczny: “Jak rozweselić Ziemię?” oraz konkurs ekologiczny. Podstawowym celem tych działań było uświadomienie uczniom źródeł zagrożeń środowiska naturalnego oraz możliwości walki z tymi zagrożeniami. Myślą przewodnią całości stanowiło ukazanie piękna naszej planety, która jest w niemądry sposób wykorzystywana przez ludzi. Z drugiej strony pokazano jak my zwykli jej mieszkańcy możemy ją chronić i o nią dbać. Uczniowie odgrywając krótkie scenki, zachęcali wszystkich do segregowania odpadów oraz poinformowali o korzyściach płynących z recyklingu. zdjęcia w galerii