Plik wykazu podręczników do pobrania - KLIKNIJ

Plan lekcji i zajęć dodatkowych wszystkich oddziałów na rok szkolny 2018/2019 do pobrania

Wykaz programów nauczania do pobrania

 Wykaz kółek dodatkowych do pobrania

 

 

 

 

WYKAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

Lp.

Nazwa zajęć

Dni tygodni i godzina

Opiekun

Sala

1

Język polski kl. 4,5

Wtorek – 14:30

13.02, 27.02, 13.03, 10.04, 24.04, 15.05, 29.05, 12.06

p. Justyna Barabasz

9

2

Kl.7

Wtorek – 14:30

20.02, 6.03, 27.03, 17.04, 8.05, 22.05, 5.05

p. Justyna Barabasz

9

3

Kl. 6

Piątek 8:00

p. Justyna Barabasz

Biblioteka

4

Matematyka

Środa 13:40

Poniedziałek 8:00

Środa 14:30

s. Marta Domagała

6

Biblioteka

4

5

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Środa 13:00

p. Maja Longawa

Biblioteka

6

Przyroda, Historia, Biologia

Piątek 7:10

 

p. Renata Masłowska

2 świetlica

7

Język angielski

Kl. IV i V – czwartek 13:40

Kl. VI – czwartek 8:00

Kl. VII – po wcześniejszym ustaleniu
z nauczycielem

p. Klaudia Rak

6

Biblioteka

Do ustalenia

 

 

 

 

 

LP

Nazwa zajęć

Dni tygodnia,

godzina

Dla klasy

Opiekun

Sala

 1

Zajęcia wyrównawcze: historia/biologia/przyroda/

 

czwartek

12.45 – 13.30

5 i 6

p. Renata Masłowska

korytarz

2

Zajęcia wyrównawcze

 

czwartek - świetlica

8.00 – 8.45

4

p. Renata Masłowska

świetlica

3

Zajęcia wyrównawcze – po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem

 

piątek

7.10 – 7. 55

8

p. Renata Masłowska

Sala nr 2

4

Zajęcia wyrównawcze - język polski

 

piątek

11.40 – 12. 25

4

p. Ewelina Toczek

biblioteka

5

Zajęcia wyrównawcze

 

 

czwartek

11.30 – 12.25

2

p. Anna Słapińska

korytarz

6

Zajęcia wyrównawcze - j. angielski

 

Wtorek

8.00 – 8.45

4

p. Rak Klaudia

korytarz

7

Zajęcia wyrównawcze - j. angielski

 

czwartek

12.45 – 13.30

 

5

p. Rak Klaudia

Korytarz lub pokój nauczycielski

8

Zajęcia wyrównawcze- j. angielski

 

 

Indywidualne ustalenia

6-8

p. Rak Klaudia

 

9

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

czwartek

11.40 – 12.25

 

5

s. Marta Domagała

biblioteka

10

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

czwartek

13.40 – 14.25

 

4

s. Marta Domagała

9

11

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

 

środa

13.40 – 14.25

 

6

s. Marta Domagała

6

12

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

 

środa

14.30 – 15.15

 

7

s. Marta Domagała

6

13

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

 

 

czwartek

14.30 – 15.15

co drugi tydzień

 

8

s. Marta Domagała

 

14

 

Zajęcia wyrównawcze – edukacja wczesnoszkolna

 

 

środa

13.40 – 14.25

 

3

p. Jolanta Materna

7

15

Zajęcia wyrównawcze - język polski

 

 

 

p. Justyna Barabasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz ważnych wydarzeń, imprez i uroczystości szkolnych

2018/2019

 

3.09

Rozpoczęcie roku szkolnego

Liturgia

p. Justyna Barabasz , s.Marta,  p. E. Toczek

 

wrzesień

Sprzątanie świata

p. R. Masłowska, s. Dorota

 

12.10 lub 15.10

Święto Edukacji Narodowej

p. Justyna Barabasz ,p. E Toczek

 

X Data do ustalenia

Pasowanie na przedszkolaka

p. Nowak Joanna

 

X  Data do ustalenia

             Ślubowanie  klasy I

s. Milena Gawron

 

9.11

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

p. R. Masłowska,  p. P. Kocur

22.11

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. Nowak Joanna

25.11

Wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

s. Milena

29.11 lub 30.11

Apel adwentowy

s. Marta, p.A. Pięciak

 

6.12

Św. Mikołaj

Wychowawcy

 

21.12

Jasełka,

 

szkolne

s.Milena, p.J.Barabasz, p.E.Toczek

21.12

Wigilia pracowników

p. K. Śliwa,  p.D.Szewc, p.K. Rak

 

Styczeń

Dzień Seniora

Jasełka

p.A. Pięciak,

p. J.Nowak, s.Milena,                        p.J. Materna

Luty

Bal karnawałowy,

 

p. J. Materna,  s.Milena,

 p. J. Nowak, p. A Pięciak

Terminy do ustalenia przez wychowawców

Dyskoteka

Wychowawcy kl. IV -VIII

Termin do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne

Ks. Gawron Roman                               s. Marta,nauczyciele

 

03. data do ustalenia

Apel wielkanocny

p.J.Barabasz, p. E.Toczek

 

Termin do ustalenia

Dzień Ziemi

p.R. Masłowska,p.J. Wójcik p.P.Kocur

28.04

 Apel przed Uroczystością 3 maja

 p. R.Masłowska  p.P Kocur

Termin do ustalenia

 Dzień Ojca i Matki

p. Nowak,+ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

Czerwiec

Zielona Szkoła

Dyrektor ,p. Justyna Barabasz

1.06

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

p.J. Nowak p.R.Furtek, wychowawcy

 

21.06

Zakończenie roku szkolnego „Gala”

 

p. RAK K, s.Marta, p.Kocur, P.E.Toczek

 

 

Świetlica zaprasza uczniów w godzinach:

GODZINY

NAUCZYCIEL

Sala

PONIEDZIAŁEK

 

630 - 755

   p. Masłowska Renata

10

755 - 950

s. Dorota Urban

10

1140- 1330

p. Piotr Kocur

10

 1330 - 1430

s. Dorota Urban

10

1430 - 1700

p. Ewelina Toczek

10

WTOREK

 

630 - 755

   p. Masłowska Renata

10

755 - 855

s. Dorota Urban

10

855- 945

p. Anna Słapińska- Pięciak

10

1330 - 1700

s. Dorota Urban

10

ŚRODA

 

630 - 755

s. Dorota Urban

10

755 - 855

s. Milena Gawron

10

1130- 1430

s. Milena Gawron

10

1430 – 1700

p. Dorota Szewc

10

CZWARTEK

 

630 - 755

 p. Masłowska Renata

10

755 – 845

 p. Masłowska Renata

10

845- 940

         p. Anna Słapińska - Pięciak

10

1130 – 1700

                       s. Dorota Urban

10

PIĄTEK

 

630 - 755

p. Ewelina Toczek

10

755 – 845

 p. Masłowska Renata

10

1035 – 1130

p. Ewelina Toczek

10

1130 – 1230

         p. Anna Słapińska - Pięciak

10

1230 – 1700

                        s. Dorota Urban

10

 

 

  1. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej oparte jest na  Ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:

Art. 105.

  1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

  1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

 

  1. Dokumenty świetlicy szkolnej:

 

Karta zgłoszenia

Upoważnienie do odbioru dziecka

Regulamin świetlicy szkolnej

 

BIBLIOTEKA JEST CZYNNA

każdego dnia na przerwie obiadowej

12:25 - 12:45

Wtorek i Czwartek:

11:40 - 12:30

 

BIBLIOTEKA JEST PROWADZONA PRZEZ p. Justyne

Wybory Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole odbyły się 20 września. Do wyborów zgłosiło się 6 kandydatów: Wiktoria Świder i Miłosz Sroka z klasy 7, Oliwia Bijoś, Amelia Świder i Szymon Kozak z klasy 6, Wiktoria Sarna z klasy 5.

 

W wyniku głosowania powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Przewodnicząca: Wiktoria Świder

Zastępca: Oliwia Bijoś

Skarbnik: Miłosz Sroka

  

Pozostali kandydaci będą angażowani w różne przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd.      

 

Przewodniczący - p. Anna Stańczuk

Zastępca- p. Sławomir Dudek

Skarbnik- p. Kinga Rak

s. Sylwia Renata Weselak - Dyrektor 

s. Milena Gawron - Wicedyrektor