Świetlica zaprasza uczniów w godzinach:

GODZINY

NAUCZYCIEL

Sala

PONIEDZIAŁEK

 

630 - 755

   p. Masłowska Renata

10

755 - 950

s. Dorota Urban

10

1140- 1330

p. Piotr Kocur

10

 1330 - 1430

s. Dorota Urban

10

1430 - 1700

p. Ewelina Toczek

10

WTOREK

 

630 - 755

   p. Masłowska Renata

10

755 - 855

s. Dorota Urban

10

855- 945

p. Anna Słapińska- Pięciak

10

1330 - 1700

s. Dorota Urban

10

ŚRODA

 

630 - 755

s. Dorota Urban

10

755 - 855

s. Milena Gawron

10

1130- 1430

s. Milena Gawron

10

1430 – 1700

p. Dorota Szewc

10

CZWARTEK

 

630 - 755

 p. Masłowska Renata

10

755 – 845

 p. Masłowska Renata

10

845- 940

         p. Anna Słapińska - Pięciak

10

1130 – 1700

                       s. Dorota Urban

10

PIĄTEK

 

630 - 755

p. Ewelina Toczek

10

755 – 845

 p. Masłowska Renata

10

1035 – 1130

p. Ewelina Toczek

10

1130 – 1230

         p. Anna Słapińska - Pięciak

10

1230 – 1700

                        s. Dorota Urban

10

 

 

  1. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej oparte jest na  Ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:

Art. 105.

  1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

  1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 

 

  1. Dokumenty świetlicy szkolnej:

 

Karta zgłoszenia

Upoważnienie do odbioru dziecka

Regulamin świetlicy szkolnej