Wybory Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole odbyły się 20 września. Do wyborów zgłosiło się 6 kandydatów: Wiktoria Świder i Miłosz Sroka z klasy 7, Oliwia Bijoś, Amelia Świder i Szymon Kozak z klasy 6, Wiktoria Sarna z klasy 5.

 

W wyniku głosowania powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018 w składzie:

Przewodnicząca: Wiktoria Świder

Zastępca: Oliwia Bijoś

Skarbnik: Miłosz Sroka

  

Pozostali kandydaci będą angażowani w różne przedsięwzięcia podejmowane przez samorząd.