Przewodniczący - p. Monika Sitarz-Czudec

Zastępca- p. Ewa Macieląg

Sekretarz- p. Piotr Paszkowski

Skarbnik- p. Jadwiga Łabudzka