Przewodniczący - p. Anna Stańczuk

Zastępca- p. Sławomir Dudek

Skarbnik- p. Kinga Rak