1.

s. Sylwia Renata Weselak

Dyrektor, religia

2.

p. Joanna Nowak

wychowanie przedszkolne

3.

s. Milena Gawron

edukacja wczesnoszkolna

4.

p. Jolanta Materna

edukacja wczesnoszkolna

5.

p. Anna Słapińska-Pięciak

edukacja wczesnoszkolna

6.

ks. Roman Gawron

religia

7.

p. Justyna Barabasz

j. polski

8.

p. Klaudia Rak 

j. angielski

9. p. Dorota Szewc j. niemiecki

10.

s. Marta Domagała

matematyka

11.

p. Renata Masłowska

historia, przyroda, biologia

12.

p. Konrad Leja

geografia

13.

p. Maliwna Kwiecień

chemia

14.

p. Judyta Wójcik

fizyka

15.

p. Piotr Kocur

zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

16.

p. Agata Pełczyńska

plastyka

17.

p. Ewelina Toczek

muzyka, j. polski

18.

p. Rafał Furtek

wychowanie fizyczne

19.

p. Katarzyna Śliwa

zajęcia logopedyczne

20.

s. Dorota Urban

pedagog szkoły

21.

s. Dorota Urban,
p. Anna Słapińska-Pięciak,
p. Renata Masłowska

Świetlica

22.

 p. Bożena Łyszczek

 Wychowanie do życia w rodzinie