s. Sylwia Renata Weselak - Dyrektor 

s. Katarzyna Gawron - Wicedyrektor