• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg

św. Jan Chrzciciel de la Salle 

 
         6 listopada 2018 rozpoczał się rok świętego  Jana Chrzciciela de la Salle, który potrwa do 17 listopada br.  Święty Jan  jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkolnych i jest patronem wychowawców chrześcijańskich.Jest jednym z wielkich odnowicieli współczesnego szkolnictwa. Zakładał szkoły podstawowe w czasie, kiedy państwa nie posiadały jeszcze systemu edukacyjnego. Rozwijał pracę w grupach. Angażował wychowawców, aby przebywali zawsze wśród uczniów „od rana do wieczora”. Jego szkoła była bezpłatna, skupiona na integralnej formacji osoby. Założył zgromadzenie braci zakonnych wychowawców. Według jego myśli bycie nauczycielem to powołanie. Jego misja stanowi prawdziwą „służbę” wychowaniu. Jest współpracą w „dziele Bożym”. 

Jan Chrzciciel był najstarszym z jedenaściorga dzieci Ludwika de La Salle i Nicole Moët de Brouillet. Miał dwie siostry (Maria i Róża Maria) i czterech braci (Jakub Józef, Jan Ludwik, Piotr i Jan Remigiusz). Reszta dzieci zmarła we wczesnym dzieciństwie.

W wieku 27 lat, w 1680 roku przyjął święcenia kapłańskie. Trzy lata później na uniwersytecie w Reims zdobył doktorat z teologii. Już jako duchowny opiekował się szkołą i sierocińcem prowadzonym przez Siostry od Dzieciątka Jezus (terezjanki). Za jego prośbą zatwierdzono ten zakon. Chcąc pomóc biednym dzieciom, pozwalał zamieszkać im na plebanii, której część zamienił na internat, a później pałac. Z czasem zaczął szukać ochotników, którzy mogliby pomóc w opiece, wychowaniu i kształceniu dzieci. Kobiety zajmowały się wyżywieniem. Gdy plebania była za mała, by pomieścić wszystkie sieroty, za pieniądze parafialne kupił od pewnej zamożnej kobiety duży dom i napisał regulamin sierocińca.

Z tych ofiarnych pomocników wyłoniło się zgromadzenie zakonne pod nazwą braci szkolnych i za jego początek przyjmuje się 24 czerwca 1684. Stworzył wiele typów szkół, takie jak podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. Każdy mógł się w nich uczyć, gdyż nauka była bezpłatna, a zajęcia odbywały się w języku ojczystym. Jan Chrzciciel de la Salle nie uczył w nich łaciny. Zaostrzył zakaz stosowania kar cielesnych, a kary moralne ograniczył do minimum. Na pierwszym miejscu stawiał wychowanie religijne, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, także dziecka. W 1681 powstała pierwsza szkoła założona przez św. Jana w Reims i Adriana Nyela, następną otwarto w Paryżu w 1688 roku. W sto lat potem szkoły lasaliańskie działały już na terenie całej Francji. Do rewolucji francuskiej (1789) w samej Francji zgromadzenie posiadało 126 szkół i ponad 1000 członków. Dzisiaj bracia szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach.